Afdeling

Meeuwen

Skip Repetitive Navigational Links

PRIVACYVERKLARING

Ferm Meeuwen


Als je je persoonsgegevens aan Ferm Meeuwen toevertrouwt, mag je erop rekenen dat Ferm Meeuwen op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.
Ferm Meeuwen respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).

Ferm Meeuwen bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit of evenement (overeenkomst).

Ben je lid, dan worden je naam, adres, contactgegevens en geboortedatum opgeslagen in eLEnA, de beveiligde centrale databank van Samen Ferm vzw (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal) en, indien van toepassing, of je Agravrouw en/of mantelzorger bent.
Samen Ferm vzw verwerkt deze gegevens o.m. om je het magazine en de nieuwsbrief te bezorgen en je interessante ledenvoordelen te bieden. Agravrouwen ontvangen bovenop een Agr@zine.
Ben je vormingswerker, en niet geregistreerd in eLEnA, dan bezorgt Ferm Meeuwen jouw persoonsgegevens aan Samen Ferm vzw met oog op verzekering en de administratieve en financiële afwerking van je prestaties. De privacyverklaring van Samen Ferm vzw vind je op www.samenferm.be.

Ferm Meeuwen gebruikt de gegevens uit eLEnA om onze lokale werking te organiseren. Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking via ons groepsblad of nieuwsbrief, om je uitnodigingen voor en (foto)verslagen van Ferm-activiteiten te bezorgen.

We bewaren jouw gegevens tot je je lidmaatschap beëindigt.

Ferm Meeuwen geeft jouw gegevens niet door aan derden.

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen wij je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en houden je tot het einde van het lopende jaar op de hoogte van soortgelijke activiteiten van Ferm Meeuwen.

Op onze Ferm-activiteiten maken we graag sfeerbeelden om onze werking bekend te maken. Wens je niet in beeld te komen (ook niet toevallig), laat dit dan weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit.

Je hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te (laten) verbeteren. Je kunt zelf je naam, e-mailadres en telefoonnummer aanpassen via de Ferm website: www.samenferm.be. Een adreswijziging geef je door via ferm@samenferm.be.
Je kan ook contact opnemen met de secretaresse of voorzitsters van Ferm Meeuwen via www.fermmeeuwen.be om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of in te trekken.

Heb je vragen of een klacht in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met www.fermmeeuwen.be of met privacy@samenferm.be.

Ferm Meeuwen kan haar privacyverklaring wijzigen.
De meest recente versie vind je op onze website www.fermmeeuwen.be.


Versie: 10 december 2018